Informujemy o zakończeniu działalności.
Nie przyjumjemy zamówień na sadzonki.